1. Home
  2. Using the library
  3. Special Materials
  4. Other Materials Collection(Japanese)

Other Materials Collection (Japanese)

Shumon Issatsu no Koto
kirishitan bateren o fumazaru mono wa gokumon no koto
shingyoji daihijizo engi
ise monogatari
ise monogatari outa karuta
genji outa karuta
genji ontekagami
kotosa genji gojushijo gasan
chuko kasen
hyakunin isshu karuta
Kankai Ibun
toshisen kokujikai
kanso shisho
Juni no Ishizuka
niijima sensei shumin shimatsu
kyo habutae taizen
nihon koki
eikan shiryaku
yamamoto kakuma kempaku
hyokaku kidan
genji hakkei
genji no e
kirishitan kosatsu
genji monogatari shikishi
gengo
tenkyugi
meikoroku